หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 
บริการรับว่าความ

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความในคดีอาญา ทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คดีฆ่าผู้อื่น , คดีทำร้ายร่างกาย, คดีปลอมแปลงเอกสาร, คดีปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ , คดีปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม, คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, คดีต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน, คดีเรียกค่าไถ่, คดีพรากผู้เยาว์, คดีหมิ่นประมาท, คดีข่มขืน, คดีอนาจาร, คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีกรรโชกทรัพย์, คดีรีดเอาทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์, คดีฉ้อโกง, คดีฉ้อโกงประชาชน, คดีโกงเจ้าหนี้, คดียักยอก, คดีรับของโจร, คดีบุกรุก, คดีทำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น ความผิดตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เช่น คดียาเสพติดให้โทษ, คดีขับรถประมาท, คดีเช็คเด้ง เป็นต้น ตลอดจนการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกา การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การเพิกถอน Blacklist ของชาวต่างชาติ รับว่าความในคดีแพ่ง เช่น การกู้ยืมเงิน, การค้ำประกัน, การฟ้องหย่า, การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร, การขอแบ่งสินสมรส, มรดก, แบ่งมรดก, การเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ของภรรยา หรือหญิงชู้ของสามี, การผิดสัญญาจ้าง, การฟ้องขับไล่, การฟ้องในคดีมรดก, เป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการของบริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด

               1.รับว่าความในคดีอาญาทุกประเภทคดี
                 1.1 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
                -ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร เช่น คดีก่อการร้าย เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง เช่น คดีแจ้งความเท็จ, คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, คดีต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน, คดีเรียกหรือรับสินบน และคดีให้สินบนเจ้าพนักงาน เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น คดีฟ้องเท็จ, เบิกความเท็จ เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับศาสนา เช่น คดีพระภิกษุปลอม เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น คดีอั้งยี่, คดีซ่องโจร เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เช่น คดีวางเพลิง, คดีวางระเบิด, คดีปลอมปนอาหาร เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง เช่น คดีปลอมแปลงเงินตรา, คดีปลอมแปลงดวงตรา แสตมป์, คดีปลอมแปลงเอกสาร, คดีปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต, บัตร เอ.ที.เอ็ม.), คดีปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับการค้า เช่น คดีโกงตราชั่ง, คดีปลอมเครื่องหมายการค้า, คดีเลียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น คดีข่มขืน, คดีอนาจาร, คดีเป็นธุระจัดหาฯ เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น คดีฆ่าผู้อื่น (ทั้งโดยเจตนา, ไม่เจตนา หรือประมาท), คดีทำร้ายร่างกาย, คดีทำแท้ง, คดีทอดทิ้งเด็ก คนป่วย หรือคนชรา เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เช่น คดีหน่วงเหนี่ยวกักขัง, คดีเรียกค่าไถ่, คดีพรากผู้เยาว์, คดีเปิดเผยความลับ, คดีหมิ่นประมาท เป็นต้น
                -ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีกรรโชกทรัพย์, คดีรีดเอาทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์, คดีฉ้อโกง, คดีฉ้อโกงประชาชน, คดีโกงเจ้าหนี้, คดียักยอก, คดีรับของโจร, คดีบุกรุก, คดีทำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น
                 1.2 ความผิดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีโทษทางอาญา ทุก พ.ร.บ. เช่น
                -พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ (เช่น คดีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย, คดีเมาแล้วขับ เป็นต้น)
                -พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ (เช่น คดีเสพ, ครอบครอง, จำหน่ายหรือผลิตยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่นยาบ้า กัญชา เฮโรอีน ยาไอซ์ โคเคน เป็นต้น)
                -พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ (คดีเช็คเด้ง)
                -พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวฯ (คดีรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต)
                -พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (คดีหลบหนีเข้าเมือง, คดีให้ที่พักอาศัยแก่ผู้หลบหนีเข้าเมือง)
                -พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ (เช่น คดีปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า, คดีนำเข้ามาหรือจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าลอม เป็นต้น)
                -พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (คดีละเมิดลิขสิทธิ์ จำหน่าย หรือเผยแพร่สินค้าที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ซีดีเพลง เป็นต้น)
                -พ.ร.บ.ศุลกากรฯ (คดีนำเข้าสินค้าหนีภาษี เป็นต้น)
                -พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ (คดีเงินกู้นอกระบบ)
                -พ.ร.บ.อื่นๆ ทุก พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา
                 1.3 การดำเนินการอย่างอื่นในคดีอาญา
                -การขอคืนของกลางในคดีอาญา
                -การขอประกันตัวผู้ต้องหา ทั้งในชั้น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
                -การขอประกันตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่อยู่ในการควบคุมของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
                -การขอถอนรายชื่อออกจากบัญชีต้องห้าม (Blacklist) ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
                -การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ
                -การเขียนคำร้องแถลงศาลเพื่อขอรับโทษน้อยลง
                -การยื่นขออุทธรณ์ หรือฎีกา
               2.รับว่าในคดีแพ่งทุกประเภทคดี เช่น
                -การฟ้องให้ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันเงินกู้ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้
                -การฟ้องให้ชำระเงินตามเช็ค (ทั้งส่วนที่เป็นคดีแพ่ง และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา)
                -การฟ้องขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน
                -การฟ้องให้ทำการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน
                -การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น
                -การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีรถชน มีทรัพย์สินเสียหาย มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
                -การฟ้องขอแบ่งมรดก, ขอเป็นผู้จัดการมรดก
                -การฟ้องหย่า, ขอแบ่งสินสมรส, ขอค่าเลี้ยงดู, ขอเป็นผู้ปกครองบุตร หรือการฟ้องชายชู้ของภรรยาหรือหญิงชู้ของสามี
เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการกระทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
                -การฟ้องของคู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
                 -การฟ้องศาลกรณีการสมรสซ้อน เช่น การขอให้รับรองบุตรซึ่งเกิดจากการสมรสซ้อนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
                 -การฟ้องศาลกรณีบิดาไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรเพื่อให้บิดารับรองเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
                 -การฟ้องเพื่อเพิกถอนนิติกรรม หรือสัญญาต่างๆ เช่น พินัยกรรม หรือนิติกรรมอำพราง
                 -การฟ้องขับไล่, การบุกรุกที่ดิน, อาคารสถานที่, เคหะสถาน, การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง หรือการฟ้องขับไล่ตามสัญญา
                 -การฟ้องการครอบครองปรปักษ์
                 -การฟ้องร้องบริษัทประกันภัย ทั้งในส่วนของคดีรถชน เพลิงไหม้ ทรัพย์สินหาย ถูกโจรกรรม และประกันภัยประเภทอื่นๆ
                 -การฟ้องเพื่อขอให้เปิดทางสาธารณะหรือภาวะจำยอม
                 -การฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
                 -การฟ้องคดีบัตรเครดิต คดีจำนองและบังคับจำนอง
                 -การฟ้องเรียกเงินค่าชดเชย ค่าจ้าง การเลิกจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
                 -การฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีเจ้าหนี้ที่ของรัฐเป็นผู้กระทำผิด
                 -การฟ้องคดีบุคคลสาบสูญ คนไร้ความสามารถ การขอทำนิติกรรมแทนบุคคลไร้ความสามารถ
                 -การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกคดี
               3.รับว่าความในคดีอื่นๆ เช่น
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจศาลล้มละลาย รวมทั้งการเจราประนอมหนี้ก่อนและหลังศาลมีคำพิพากษา
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง เช่น การได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
                 -คดีที่อยู่ในอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
                 -คดีอื่นๆ ทุกคดี

อัตราค่าบริการและขั้นตอนในการรับว่าความของบริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด

               1.ก่อนเริ่มงาน หลังจากที่ได้มีการพูดคุยตกลงกันในรายละเอียดของคดีที่ท่านจะว่าจ้างให้ ทางบริษัทฯ ว่าความให้กับท่านนั้น ทางบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าทนายความจากท่านก่อนตามรายละเอียดดังนี้
                  1.1 อัตราค่าบริการรับว่าความในศาลชั้นต้น
                    1.1.1 คดีอาญา
              -กรณีที่ท่านเป็นโจทก์ หรือเป็นโจทก์ร่วม (พนักงานอัยการเป็นโจทก์) เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท ฆ่าคนตาย คดีเช็คเด้ง คดีรถชน คดีฉ้อโกง เป็นต้น คิดค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี)
              -กรณีที่ท่านเป็นจำเลย เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท ฆ่าคนตาย คดีเช็คเด้ง คดีรถชน คดีฉ้อโกง เป็นต้น คิดค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี)
                    1.1.2 คดีแพ่ง
              -กรณีเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทหรือไม่มีทุนทรัพย์ เช่น การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น คิดค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี) แต่ถ้าในภายหลังปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือมีการต่อสู้คดี จะตกลงเรื่องค่าว่าความกันอีกครั้ง
             -กรณีเป็นคดีที่มีข้อพิพาทหรือมีทุนทรัพย์
                    ถ้าท่านเป็นโจทก์ หรือเป็นโจทก์ร่วม ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายดังนี้คือ  
                    1.ค่าทนายความ ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี) โดยท่านต้องชำระทันทีที่ตกลงว่าจ้างทนายของบริษัทฯ
                    2.ค่าบังคับคดี ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี) โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากท่านเมื่อมีการบังคับคดี หากคดีใดไม่มีการบังคับคดีท่านก็ไม่ต้องชำระค่าบริการในส่วนนี้
                    3.ค่าว่าความ คิดตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ทำการยื่นฟ้อง ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 ของจำนวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี) ซึ่งทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากท่านเมื่อท่านได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้หรือจำเลยแล้ว โดยคิดตามจำนวนเงินที่ท่านได้รับในแต่ละครั้ง
            ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่านต้องชำระเอง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ศาลเรียกเก็บ (ตามใบเสร็จรับเงิน) ค่านำหมายค่าพาหนะของพยาน เป็นต้น  
             ถ้าท่านเป็นจำเลยหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่ง เช่น การถูกฟ้องเรื่องการผิดสัญญาจ้าง ท่านต้องชำระค่าว่าความ ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี)
                        1.1.3 คดีอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ค่าว่าความตกลงกันเป็นกรณีไปแล้วแต่คดี
            1.2 อัตราค่าบริการทำคดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
                    1.2.1 หากคดีมีการอุทธรณ์ บริษัทฯ คิดค่าบริการ ทำคำฟ้องอุทธรณ์ หรือ ทำคำแก้อุทธรณ์ ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี)
                    1.2.2 หากคดีมีการฎีกา บริษัทฯ คิดค่าบริการ ทำคำฟ้องฎีกา หรือ ทำคำแก้ฎีกา ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป ตามความยากง่ายของคดี)
               2.ทางบริษัทฯ จะทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความ ใบแต่งทนายความ และหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ท่าน หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทำการมอบอำนาจให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการว่าความให้กับท่าน

               3.ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ทางบริษัทฯ จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไร รวมทั้ง ส่งมอบสำเนาคำฟ้อง คำให้การ รายงานคดีของศาลในแต่ละนัดที่มีการพิจารณาคดี และคัดคำเบิกความของพยาน ตลอดจนคัดสำเนาคำพิพากษา ส่งมอบให้กับท่านด้วย
               4.หาก มีกรณีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานที่ต่างจังหวัด เป็นเหตุให้ทนายความต้องไปศาลที่ต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าบริการตามที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้
                      ระยะทาง ไม่เกิน        300 กม.                        คิดค่าเดินทาง       3,000 บาท
                      ระยะทาง ตั้งแต่         300 – 600 กม.               คิดค่าเดินทาง       4,000 บาท
                      ระยะทาง ตั้งแต่         600 กม. ขึ้นไป                คิดค่าเดินทาง       6,000 บาท
                 **อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ศาลเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมวางศาล ค่าพาหนะของพยาน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในคดี **

               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 081-9151522, 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่ (คลิกที่นี่)

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view