หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

ร่วมงานกับเรา

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการด้านนักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร โดยให้บริการด้าน นักสืบเอกชน สืบชู้สาว สืบเรื่องธุรกิจ การสะกดรอยถ่ายภาพ การสืบหาทรัพย์สิน สืบหาข้อมูลทางด้านการเงิน สืบหาข้อมูลคู่แข่งด้านธุรกิจ สืบหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ การรับติดตั้งอุปกรณ์นักสืบ รับ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหาตามหมายจับ การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล บอดี้การ์ด ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น ให้บริการด้านกฎหมาย เช่น การรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้การรับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

               ด้วยปัจจุบัน ได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทางบริษัทเราจึงมีความต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเพิ่ม เข้าทำงานในบริษัท โดยมีตำแหน่งงานว่างดังนี้


ตำแหน่งงานว่างของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด


1. บอดี้การ์ด ( เพศชาย )

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ ระหว่าง 20-40 ปี

- สูงตั้งแต่ 180 ซม. ขึ้นไป

- สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

- เคยผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัว หรือการใช้อาวุธมาก่อน

- เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


2. บอดี้การ์ด ( เพศหญิง )

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- อายุ ระหว่าง 20-40 ปี

- สูงตั้งแต่ 170 ซม. ขึ้นไป

- สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

- เคยผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัว หรือการใช้อาวุธมาก่อน

- เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน 1-2 ปี
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป เพศชาย
3. สามารถขับรถจักยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง มีทัศนะคติที่ดี และรักษาความลับของลูกค้า
8. มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวินัย ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ 2558 อย่างเคร่งครั


               หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ที่จะร่วมงานกับเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เราจะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็วที่สุด


ตำแหน่งงานที่สนใจ *
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เลขประจำตัวประชาชน *
Sex  Male Female*
Your Picture  เฉพาะไฟล์ jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.
อายุ (ปี) *
ความสูง (ซม.) *
น้ำหนัก (กก.)
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
อธิบายถึงตัวตนของคุณ ความสามารถพิเศษของคุณ
รายละเอียด *
 
   

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view