หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

ราคาค่าจ้าง นักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ปี พ.ศ.2564

การสะกดรอยถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ

               ราคาค่าจ้าง นักสืบเอกชน สำหรับการสะกดรอยติดตามเพื่อถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ชู้สาว หรือ เรื่องธุรกิจ ( กรณีพื้นที่การทำงานของนักสืบเอกชน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล )
               ราคา 5,000 บาท/วัน (ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง)
               *** การรับงานขั้นตำ่ 3 วัน (ติดต่อกัน) ***
               หากเป็นต่างจังหวัด นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี) โดยถือตามรหัสโทรศัพท์บ้าน (02) เป็นสำคัญ ท่านต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มดังนี้

ระยะทาง (กิโลเมตร) ค่าใช้จ่าย (บาท)
1-100 1,500
101-150 2,000
151-300 2,500
301-500 3,000
501 ขึ้นไป 3,500


               ระยะทางอ้างอิงตามแผนที่ประเทศไทยดังนี้
                    - ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
                    - ภาคตะวันออก เริ่มจาก ถนนสุขุมวิท กม. 0 (แถวทางด่วนเพลินจิต)
                    - ภาคใต้ และ ภาคตะวันตก เริ่มจาก วงเวียนใหญ่
                    *** พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ คิดเพิ่มอีก 5,500 บาท ***
               ค่าที่พัก คิดเหมาจ่ายคืนละ 2,000 บาท


ตัวอย่างการคิดราคาค่าจ้าง นักสืบเอกชน

                1. กรณีที่ท่านว่าจ้างให้ นักสืบเอกชน สะกดรอยติดตามถ่ายภาพ เป้าหมายที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 วัน ท่านต้องจ่ายค่าจ้างทั้งหมด 5*5,000 = 25,000 บาท
               2. กรณีที่ท่านว่าจ้างให้ นักสืบเอกชน สะกดรอยติดตามถ่ายภาพ เป้าหมายที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 วัน ท่านต้องเสียค่าบริการดังนี้
                    - ค่าจ้าง 7*5,000 = 35,000 บาท
                    - ค่าเดินทาง 3,500 บาท ( ระยะทางเกิน 500 กม. )
                    - ค่าที่พัก 7*2,000 = 14,000 บาท
               ดังนั้น ท่านต้องเสียค่าบริการ รวม 35,000 + 3,500 + 14,000 = 52,500 บาท


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการ นักสืบเอกชน

               1. ภาพถ่าย หรือ ไฟล์วิดีโอ จากการสะกดรอย (แยกตามวัน เวลา จริง)
               2. รายงานสรุปการทำงานของนักสืบในแต่ละวัน ( จัดทำเป็นเอกสาร)
 

การตรวจสอบประวัติบุคคล โดย นักสืบเอกชน

               1. กรณีที่บุคคลที่ท่านต้องการให้ นักสืบเอกชน ทำการตรวจสอบประวัติ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพหมานคร และปริมณฑล คิดค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์
               2. กรณีที่บุคคลที่ท่านต้องการให้ นักสืบเอกชน ทำการตรวจสอบประวัติ พักอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด (นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) คิดค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์
             *** พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ คิดเพิ่มอีก 5,500 บาท ***


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการตรวจสอบข้อมูล ของ นักสืบเอกชน

               1. ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ (รวมทั้ง สามี ภรรยา และบุตร )
               2. ข้อมูลการครอบครองรถยนต์
               3. ข้อมูลหมายจับ ประวัติการต้องโทษคดีอาญา
               4. ภาพถ่ายปัจจุบันของบุคคลดังกล่าว
               5. ภาพถ่ายที่พัก และ แผนที่การเดินทาง
               6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการสืบ (ข้อมูลสำคัญตามที่ท่านต้องการทราบ)

การสืบเรื่องอื่นๆ

               หากท่านต้องการให้นักสืบเอกชนทำการสืบแบบเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น สืบการทุจริตในองค์กร สืบหาคู่แข่งทางการค้า สืบหาแหล่งผลิตสินค้า สืบหาข้อมูลของลูกหนี้ สืบหาทรัพย์สิน เป็นต้น ราคาค่าจ้างนักสืบและระยะเวลาในการว่าจ้าง แล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป


               หมายเหตุ ราคาค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 081-9151522 , 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่  (คลิกที่นี่)บริษัท นักสืบเอกชน ให้บริการ ตรวจสอบ สืบหา ข้อมูล ทุกประเภท โดยนักสืบมืออาชีพ


ประวัติ ความเป็นมา บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

               เมื่อ ปี พ.ศ.2550 คุณ ภฤศ ปาลปาณัสม์ ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานนักสืบเอกชนขึ้น เพื่อให้บริการงานของนักสืบเอกชน กับลูกค้าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว หรือจากการแนะนำกันมาของลูกค้าเก่า โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการสืบสวนติดตามหาตัวบุคคล (โดยมากจะเป็นพวกย้ายที่อยู่หนีเจ้าหนี้) และการสืบสวนหาที่อยู่ของบุคคลตามหมายจับของทางราชการ เพื่อให้ลูกค้าพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมตัวผู้ต้องหา ( ส่วนมากเป็นความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของผู้ต้องหาเหล่านั้น )
               ต่อมาเมื่อมีทางสำนักงานนักสืบมีทีมงานนักสืบเพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มรับสืบชู้สาว โดยการสะกดรอยติดตามเป้าหมายเพื่อบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานของ ลูกค้าในการส่งให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป ( ตอนเปิดสำนักงานใหม่ๆ ไม่ได้รับงานด้านนี้เพราะมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ) ทำให้ต่อมาสำนักงานนักสืบของเรา มีลูกค้าเป็นสำนักงานทนายความเพิ่มเข้ามาด้วย เพราะสามารถช่วยสืบหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมได้ (ส่วนมากเป็นการสืบค้นหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ว่ามีอะไรบ้าง มีการยักย้ายถ่ายเท หรือ จำหน่าย จ่าย โอน ไปให้กับผู้อื่นหรือไม่) จาก นั้นทางสำนักงานฯ ได้รับงานที่หลากหลายขึ้น เช่น การรับตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ การตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ หมายจับ ทะเบียนประวัติอาชญากร ข้อมูลด้านการเงิน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การสืบทรัพย์บังคับคดี การติดตามหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งการที่รับงานมากขึ้นทำให้ต้องมีงานที่ทำร่วมกับสำนักงานทนายความมากขึ้น
               จนกระทั่งต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2555 จึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด เพื่อให้บริการด้านการสืบสวน (นักสืบเอกชน) และกฎหมายแบบครบวงจร ซึ่งทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวน มืออาชีพ เคยทำงานให้องค์กร หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน โดยตรงมาก่อน ในแต่ละสายงาน ทนายความผู้มีความรู้ ความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์ว่าความมาแล้ว ในคดีทุกประเภท ทั้งทางแพ่งและอาญา เรามีการประสานงานที่ดี ในหลายๆ หน่วยงานของรัฐ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรใหญ่ๆ ภาคเอกชน ที่ดูแลด้านการเงิน การธนาคาร การสื่อสารโทรคมนาคม และองค์กรตรวจสอบต่างๆ ทำให้เราสามารถที่จะทำงานหาข้อมูลต่างๆ ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะสามารถหาได้ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานสืบสวนของเราได้ นอกจากนี้ เรายังมีการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การสืบสวนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วย (อ่านรายละเอียด)

               บริษัท สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการเพื่อให้ บริการ นักสืบเอกชน เพื่อการสืบหาข้อมูลทุกประเภท ทั้งในเรื่องข้อมูลส่วนตัว ชู้สาว ประวัติบุคคล รายละเอียดการใช้โทรศัพท์ การใช้บัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร สืบหาที่อยู่บุุคคล สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สืบหาข้อมูลด้านธุรกิจ สืบหาการทุจริตในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ สืบข้อมูลคู่แข่งทางธุรกิจ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม(ละเมิดลิขสิทธิ์) สืบหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ทั้งในชั้นศาลและพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ตลอดจนการให้บริการ บอดี้การ์ด โดยทีมงานนักสืบ มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนโดยตรง และใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้เราสามารถสืบสวนหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำให้กับคุณได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัดมีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

นักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชน รับสืบหา ข้อมูลส่วนบุคคล

               - นักสืบเอกชน สืบหาข้อมูลเรื่อง ชู้สาว สืบสวน ติดตาม สะกดรอย เฝ้าดู พฤติกรรมของคนรัก หรือคู่สมรส

               นักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชน โดย บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้บริการ ด้าน นักสืบเอกชน รับสืบชู้สาว สะกดรอยติดตามพฤติกรรม ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว สถานภาพการสมรส สถานที่ทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สถานภาพทางด้านการเงิน รายได้ สืบหาหลักฐานการฟ้องหย่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ ตลอดจนรับสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
               ความหมายของ “ชู้” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้นิยามไว้ว่า “น. คู่รัก; ผู้ล่วงประเวณี; การล่วงประเวณี, ชาย ที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขา เรียกว่า เป็นชู้, หญิงที่ยังมีสามีอยู่แล้วร่วมประเวณีกับชายอื่น เรียกว่า มีชู้, เรียกชายหรือหญิงที่ใฝ่ในทางชู้สาวว่า "เจ้าชู้”
               จากนิยามดังกล่าวข้างต้นนี้ เราก็จะเห็นว่า คำว่า “เป็นชู้” กับ “มีชู้” มีความหมายแตกต่างกัน และมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ชายไปร่วมประเวณีด้วยภรรยาผู้อื่น เรียกว่า “เป็นชู้” แต่ถ้า หญิงที่มีสามีแล้ว ไปร่วมประเวณีกับชายอื่น เรียกว่า “มีชู้” 

(อ่านรายละเอียด)

               - นักสืบเอกชน สืบหา ตรวจสอบ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ทั้ง ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบข้อมูลการใช้ บัตรเครดิต หรือการใช้บัตร เอ.ที.เอ็ม. (ATM)

               - นักสืบเอกชน สืบหาข้อมูล ตรวจสอบ ประวัติส่วนตัว เช่น ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ สถานภาพทางครอบครัว ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา ตลอดจนสถานภาพทางด้านการเงิน

               - นักสืบเอกชน สืบหาข้อมูล การเดินทางเข้าออกประเทศไทยของทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนการสืบหาที่พักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

               - นักสืบเอกชน สืบหา ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของชาวต่างชาติที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Blacklist) ของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

               - นักสืบเอกชน สืบหา ตรวจสอบข้อมูลหมายจับ ในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทางด่าน ตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ (เช่น สุวรรณภูมิ, หาดใหญ่, เชียงใหม่, สระแก้ว หรือ สะเดา เป็นต้น)

               - นักสืบเอกชน สืบหา บุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือ สืบหาทรัพย์สินที่สูญหาย หรือถูกโจรกรรม (เช่น รถยนต์ หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ)

(อ่านรายละเอียด)

               - นักสืบเอกชน สืบหา ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอยากรู้

นักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชน รับสืบหาข้อมูลด้านธุรกิจ

               - นักสืบเอกชน รับ สืบทรัพย์ และ สืบทรัพย์บังคับคดี

               รับ สืบทรัพย์ และ สืบทรัพย์บังคับคดี ตามคำพิพากษา โดย บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้บริการทั้ง การสืบทรัพย์ ตั้งแต่ การสืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ เช่น เงินเดือน รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น  อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจน บัญชีเงินฝากธนาคาร และดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล ตามปกติแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็จะใช้สิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ทำการชำระหนี้ เมื่อศาลทำการพิจารณาคดี พิพากษาว่า จำเลย(ลูกหนี้)มีความผิดตามฟ้องของโจทก์(เจ้าหนี้) และมีคำสั่งให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์นั้น ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ในทันทีทันใด เพราะลูกหนี้บางคนอาจยังไม่ยินยอม ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เจ้าหนี้จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ลูกหนี้ทำการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งกระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้กำหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีตามคำพิพากษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายเสียก่อน จึงจะมีอำนาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการอายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ของลูกหนี้ หรือขับไล่แล้วแต่กรณีไป จึงจะเห็นได้ว่าการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ ไม่หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  เพราะคงไม่มีลูกหนี้รายใดยินยอมบอกเจ้าหนี้ว่าตนเองมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาทำการยึดทรัพย์ของตน (อ่านรายละเอียด)

               - นักสืบเอกชน สืบหาข้อมูล ตรวจสอบประวัติ ทั้งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฐานะทางการเงิน ตลอดจนประวัติอาชญากรรมและหมายจับ ของลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลต่างๆ (เช่น ข้อมูลด้านการเงิน) ของบริษัท ร้านค้า หรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ก่อนที่คุณจะเข้าไปร่วมลงทุน หรือการซื้อกิจการ

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาพยานหลักฐาน สืบหาผู้กระทำผิด กรณีการทุจริตในองค์กร หรือบริษัท ตลอดจนการหาแนวทางป้องการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โรงงานที่ผลิตสินค้า ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงขอมูลทางด้านการเงินของคู่แข่งทางการค้าอีกด้วย)

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาข้อมูลของคู่ค้า ลูกค้า (ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ข้อมูลด้านการเงินของคู่ค้า ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้ารายนั้น เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดภาวะหนี้เสียในอนาคต)

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาข้อมูลของลูกหนี้ ทั้งที่พักปัจจุบัน สภาพครอบครัว ฐานะทางการเงิน เพื่อการติดตามหนี้สิน รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

                บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน นักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร มีการให้บริการด้าน การ เร่งรัดหนี้สิน การ รับทวงหนี้ การติด ตามหนี้ สินค้างชำระ การเจรจา ประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองการ ชำระหนี้ ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ การ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง เช่น การติดตามหนี้เงินกู้ การติดตามหนี้การค้างชำระค่าสินค้า การติดตามคนค้ำประกันเงินกู้ ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตาม กฎหมาย หนี้นอกระบบ และประเภทที่ไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย และมูลหนี้ที่ไม่สามรถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน ( รวมถึงกรณีที่เป็นหนี้ที่ขาดอายุ ความ เช่น เช็คขาดอายุความ ) หนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีจราจร (รถชนกันได้รับความเสียหาย) คดียักยอก ฉ้อโกง ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ และความผิดอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ต้องหาได้ รวมถึงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วย โดยทีมงานนักสืบและพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ เร่งรัดติดตามหนี้สิน (อ่านรายละเอียด)

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาข้อมูลแหล่งผลิต สถานที่ผลิต โรงงาน ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าปลอม เลียนแบบ เครื่องหมายการค้า หรือการละเมิดลิขสิทธิ์

นักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชน รับสืบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบสวนเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ สืบหาบุคคลตามหมายจับ หลบหนี หรือบุคคลสูญหาย ไม่สามารถติดต่อได้

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด รับสืบสวน ติดตาม หาตัว จับกุมตัว ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ในทุกประเภทคดี เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ เอาไปเสียซึ่งเอกสาร ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น หมิ่นประมาท ความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรฯ (ชนแล้วหนี) เป็นต้น รับสืบสวน ติดตามบุคคลสูญหาย ไม่ทราบที่อยู่ในปัจจุบัน (อ่านรายละเอียด)

               - นักสืบเอกชน ตรวจสอบ ค้นหา สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี (เช่นการฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี) (อ่านรายละเอียด)

บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

               เนื่องจากบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสอบสวน และการสืบสวน ของหน่วยงานราชการมาก่อน และทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ หลายๆ หน่วยงานด้วย ทำเรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอน (อ่านรายละเอียด)

บริษัทนักสืบเอกชน ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ บอดี้การ์ด

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล แบบครบวงจร โดยเรามีทีมงาน บอดี้การ์ด (BODYGUARD) ที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี (ส่วนใหญ่เคยเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อน) ทั้งเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธ มีประสบการณ์ในการอารักขาบุคคลสำคัญมาหลายครั้ง พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น บอดี้การ์ด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน หรือ คนที่ท่านห่วงใย ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของท่าน (อ่านรายละเอียด)

บริษัทนักสืบเอกชน รับจัดหา จัดทำ หรือ ติดตั้ง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการสืบสวนทุกชนิด
บริษัทนักสืบเอกชน ให้บริการงานสืบสวนทุกชนิด การสืบสวนในเรื่องอื่นๆ ติดต่อเราได้โดยตรง (คลิกที่นี่)

               นอกจากการบริการดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ยังมีการให้บริการในด้านอื่นอีกดังนี้

การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ, รับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, รับจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม , รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ , รับจดทะเบียนสิทธิบัตร, รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์, รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตัวเราเองไม่ให้ถูกผู้อื่นละเมิด หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากความคิดของเรา (อ่านรายละเอียด)

การรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล รับจดทะเบียนเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน รับจดเลิกกิจการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง (อ่านรายละเอียด)

บริการรับยื่นขอวีซ่าไทย

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติแต่ละคนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยจุดประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการพักอาศัยระยะสั้น เพื่อการเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อเข้ารับการศึกษาจากสถานบันการศึกษาในประเทศไทย การเดินทางติดตามสามี, ภรรยา หรือครอบครัว ตลอดจนเข้ามาอยู่อาศัยในวัยเกษียณอายุ และการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทสกาย อินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการยื่นขอวีซ่า คอยบริการท่าน ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรมการกงศุล และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จนเสร็จสิ้นขั้นตอนเมื่อท่านได้รับวีซ่าไทยเรียบร้อยแล้ว (อ่านรายละเอียด)

บริการรับยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้บริการรับทำวีซ่าต่างประเทศ เช่น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่สมรส ตลอดจน วีซ่าเพื่อการเยี่ยมญาติ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านการยื่นขอวีซ่า ไว้คอยบริการท่าน ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร ทำการนัดหมายสถานทูต สัมภาษณ์ตลอดจนติดต่อประสานงานกับสถานทูตประเทศนั้นๆ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนเมื่อท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว   (อ่านรายละเอียด)

               การว่าจ้างและราคาค่าจ้างนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
                ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

               1.ผู้ว่าจ้าง หรือ ลูกค้า ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน หากท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบว่าท่านเป็นใคร (ท่านอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของท่านเองที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว) ท่านสามารถที่จะว่าจ้างให้นักสืบเอกชน ของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทำงานสืบสวนหาข้อมูลให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัว ให้กับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบ โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อน (โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด หรือ ให้บุคคลอื่นที่ท่านไว้วางใจนำเงินมาชำระค่าบริการ ณ ที่ทำการของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด) หลังจากนั้น ทางนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จึงจะเริ่มลงมือทำงานให้กับท่าน ซึ่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนของนักสืบเอกชนให้กับท่าน (ตามวิธีที่ท่านต้องการ เช่น การส่งทาง email , ส่งทางไปรษณีย์ หรือตามสถานที่นัดหมาย เป็นต้น)

               2.ผู้ว่าจ้าง หรือ ลูกค้า ที่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ คือท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบว่าท่านคือใคร อยู่ที่ไหน ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะสามารถติดต่อท่านได้อย่างไร ( การรักษาความลับของลูกค้าเป็นนโยบายที่สำคัญของทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด อยู่แล้ว ท่านไม่ต้องกังวลว่าความลับ หรือข้อมูลของท่านจะรั่วไหล ) ซึ่งในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าบริการได้ว่าจะชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวน หรือชำระค่าบริการบางส่วน ก่อนเริ่มงาน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ด้วย)


               บริการด้านนักสืบเอกชนของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
               1.บริการนักสืบเอกชน ด้านข้อมูลและเอกสาร คือบริการที่ลูกค้าต้องการให้นักสืบเอกชน ทำการสืบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าต้อง การทราบ เช่น ประวัติของบุคคล ประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการต้องโทษ การถูกออกหมายจับ ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ (เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา การย้ายถิ่นที่อยู่ ทะเบียนสมรส ใบเกิด เป็นต้น) ข้อมูลทะเบียนรถ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การใช้บัตรเครดิต บัตร เอ.ที.เอ็ม. เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดให้กับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ก่อน การดำเนินการสืบ เพื่อที่ทางนักสืบเอกชน ของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะได้ดำเนินการสืบหาข้อมูลตามที่ท่านต้องการทราบให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว (ลูกค้าบางรายอาจมีคำถามว่าทำไมต้องชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน คำตอบคือ ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการที่จะทราบนั้นจะมีค่ากับทางลูกค้าเท่านั้น แต่จะไม่มีค่าเลยกับบุคคลอื่น หรือแม้แต่กับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เอง ซึ่งเมื่อทาง นักสืบเอกชนของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้กับทางลูกค้าแล้ว บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นถ้าเราได้ทำงานสืบจนกระทั่งได้ข้อมูลมาแล้ว ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการข้อมูลนั้นๆ แล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ก็ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากทางผู้อื่นได้)

               2.บริการนักสืบเอกชน ด้านการสืบสวนหาข้อมูลภาคสนาม คืองานที่ลูกค้าต้องการให้นักสืบเอกชน ทำการสืบหาหลักฐาน ภาพถ่าย การบันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ หรือการสืบสวนสะกดรอยถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอเป้าหมาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเป้าหมายทั้งหมด การดำเนินการในส่วนนี้ก่อนเริ่มงาน ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการส่วนแรกก่อนเป็น จำนวน ร้อยละ 70 ของค่าบริการทั้งหมด จากนั้นทางนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จึงจะดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้ ซึ่งเมื่อได้ทำการสืบสวนจนได้ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยตามที่ตกลงกับทางลูกค้า แล้ว ทาง บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะแจ้งให้กับลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการในส่วนที่เหลือ จากนั้น บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จึงจะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนให้กับลูกค้า ( ถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวนตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าสามารถสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานจากบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ได้ตลอดเวลา หรือท่านสามารถรับรายงานข้อมูลการสืบจากทางนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ได้ทุกวันด้วย)

               อนึ่ง ในการว่าจ้างนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด นั้น ท่านควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานที่ท่านทราบ ให้กับทางนักสืบทราบ เพราะจะทำให้นักสืบสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าท่านเคยว่าจ้างให้นักสืบของสำนักงานนักสืบอื่นเคยสะกดรอยตามเป้าหมายแล้ว แล้วมาให้เราทำการสะกดรอยติดตามเป้าหมายต่อ ท่านควรแจ้งให้นักสืบของเราทราบด้วย เพราะทีมงานนักสืบจะได้ทำการประเมินเป้าหมาย และกำหนดวิธีการทำงานของนักสืบได้อย่างถูกต้อง ว่าเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้วน่าจะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้เราตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือแย่ที่สุดเป้าหมายอาจจะพาเราไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราพบ เพื่อให้เราได้ข้อมูลผิดๆ มารายงานท่าน ทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่จริง ซึ่งจะเป็นผลเสียกับงานของท่านเอง

               ในการปฏิบัติงานของนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด นั้น หากเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานนักสืบผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ทางทีมงานนักสืบอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้านักสืบทีมปฏิบัตินั้นๆ

               การให้คำปรึกษาหรือการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้านอกสถานที่ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะพูดคุยกับทางนักสืบเอกชน บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด โดยตรง (ไม่ต้องการพูดคุยทาง โทรศัพท์) แต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาพบนักสืบของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ยังที่ทำการของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่แนลลีกัล จำกัด และต้องการให้นักสืบเดินทางไปพบท่านตามสถานที่และเวลาที่ท่านสะดวก ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าเดินทางดังนี้

               - ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการครั้งละ 2,000 บาท

               - ในพื้นที่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการตามที่บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด กำหนดดังนี้
                ระยะทางไม่เกิน        300 กม.                       คิดค่าเดินทาง       3,000 บาท
                ระยะทางตั้งแต่         300-600 กม.                 คิดค่าเดินทาง       4,000 บาท
                ระยะทางตั้งแต่         600 กม. ขึ้นไป               คิดค่าเดินทาง       6,000 บาท
                ** ส่วน ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมาพบกับนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ณ ที่ทำการของบริษัทสกาย อินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด หรือโทรศัพท์ มาปรึกษาหรือวางแผนในการปฏิบัติงาน เราให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด**


               ราคาค่าจ้างนักสืบเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

               1.การให้บริการถ่ายภาพ บุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีการสะกดรอยติดตามบุคคลใดๆ ร่วมด้วย โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าบริการครั้งละ 3,000 บาท

               2.การสืบชู้สาว , การสะกดรอยติดตามสังเกตพฤติกรรม พร้อมถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าบริการวันละ 5,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานนั้นๆ (ใน 1 วันทำงาน นักสืบจะทำงานให้ท่าน 12 ชั่วโมง โดยจะนับจากเวลาที่ไปรอเฝ้าเป้าหมายยังสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าเลยเวลากำหนดไปแล้วท่านยังต้องการให้นักสืบติดตามเป้าหมายต่อไป ท่านต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด โดยการตกลงค่าจ้างแล้วแต่กรณีไป ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง จะใช้ทีมงานนักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วยนักสืบ 3 คน ใช้ยานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน ) โดยราคาค่าบริการนักสืบเอกชนนี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว จะไม่มีการมาขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายเวลาเป้าหมายเข้าไปในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่างๆ ) กับทางลูกค้าอีกแต่อย่างใด ส่วนในกรณีที่นักสืบกำลังสะกดรอยติดตามเป้าหมายอยู่ แล้วเป้าหมายเดินทางออกไปต่างจังหวัด ทางทีมงานนักสืบจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีว่าจะให้ติดตามต่อไปหรือไม่ (แต่ทางทีมงานจะไม่มีการทิ้งงานให้เป้าหมายหลุดไปแต่อย่างใด จนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากทางลูกค้าว่าให้ยกเลิกการติดตามนั้น) และจะตกลงเรื่องราคาค่าใช้จ่ายกันก่อน จึงจะดำเนินการ ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ไม่มีนโยบายที่จะทำงานนอกเหนือจากที่ตกลงกับทางลูกค้าไปก่อน แล้วมาเรียกเก็บค่าบริการกับลูกค้าในภายหลังแต่อย่างใด

             3.การสืบในเรื่องอื่นๆ โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้นๆ)


               อัตราค่าบริการนักสืบเอกชนในพื้นที่ต่างจังหวัด
               1.การให้บริการถ่ายภาพ บุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีการสะกดรอยติดตามบุคคลใดๆ ร่วมด้วย โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000 บาท ( โดยลูกค้าต้องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทางที่บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด กำหนดด้วย )

               2.การสืบชู้สาว , การสะกดรอยติดตามสังเกตพฤติกรรม พร้อมถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าบริการเริ่มต้นวันละ 5,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานนั้นๆ ตลอดจนระยะทางและระยะเวลาในการจ้างด้วย (ใน 1 วันทำงาน นักสืบจะทำงานให้ท่าน 12 ชั่วโมง โดยจะนับจากเวลาที่ไปรอเฝ้าเป้าหมายยังสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าเลยเวลากำหนดไปแล้วท่านยังต้องการให้นักสืบติดตามเป้าหมายต่อไป ท่าต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับทางบริษัทฯ โดยการตกลงค่าจ้างแล้วแต่กรณีไป ในการปฏิบัติงานจะใช้ทีมงานนักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วยนักสืบ 3 คน ใช้ยานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน ) โดยราคาค่าบริการนักสืบนี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว จะไม่มีการมาขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายเวลาเป้าหมายเข้าไปในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่างๆ ) กับทางลูกค้าอีก ส่วนในกรณีที่กำลังติดตามเป้าหมายอยู่แล้วเป้าหมายเดินทางออกไปต่างจังหวัด ทางทีมงานนักสืบจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีว่าจะให้ติดตามต่อไปหรือไม่ (แต่ทางทีมงานจะไม่มีการทิ้งงานให้เป้าหมายหลุดไปแต่อย่างใด จนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากทางลูกค้าว่าให้ยกเลิกการติดตามนั้น) และจะตกลงเรื่องราคาค่าใช้จ่ายกันก่อน จึงจะดำเนินการ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำงานนอกเหนือจากที่ตกลงกับทางลูกค้าไปก่อน แล้วมาเรียกเก็บค่าบริการภายหลังแต่อย่างใด
               3.การ สืบสวนในเรื่องอื่นๆ โดยนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้นๆ)


               ขั้นตอนในการว่าจ้างนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

               1.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะทำการพูดคุยในรายละเอียดเรื่องงานที่ท่านต้องการจะสืบ และสิ่งที่ท่านต้องการได้รับจากการว่าจ้างนักสืบเอกชน ในครั้งนี้

               2.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะเรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนเริ่มงาน (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของงาน) โดยมีช่องทางการชำระเงินดังนี้

               - การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ชื่อบัญชี บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เลขที่บัญชี 056-050505-9

               - การนำเงินมาชำระ ณ ที่ทำการของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เองโดยทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะออกบิลใบเสร็จของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้กับท่าน

               - การให้พนักงานของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ไปรับเงินกับท่านเอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้กับท่านไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีนี้ให้ท่านขอดูบัตรประจำตัวของพนักงานด้วย หากไม่แน่ใจกรุณาติดต่อที่บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด โดยตรงก่อนที่จะส่งมอบเงินให้กับพนักงาน

               3.ก่อนเริ่มงานบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะทำหนังสือสัญญาจ้างนักสืบให้แก่ท่าน

               4.ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 7 วัน ขึ้นไป ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

               5.เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะแจ้งให้ท่านชำระเงินในส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินค่าบริการนักสืบเต็มจำนวน) จากนั้นทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสืบให้กับลูกค้า ในกรณีของการสะกดรอยถ่ายภาพ ทาง บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะมีการสรุปเป็นรายงานประจำวันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบส่งมอบให้ลูกค้า ด้วย


กรณีลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง เป็น บริษัท ห้าง ร้าน หรือ นิติบุคคลอื่นใด ที่ต้องการขอใบเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลใน


ขอใบเสนอราคา


               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522 , 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่  (คลิกที่นี่) 

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view