หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 
         บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการด้านนักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร โดยให้บริการด้าน นักสืบเอกชน สืบชู้สาว สืบเรื่องธุรกิจ การสะกดรอยถ่ายภาพ การสืบหาทรัพย์สิน สืบหาข้อมูลทางด้านการเงิน สืบหาข้อมูลคู่แข่งด้านธุรกิจ สืบหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ การรับติดตั้งอุปกรณ์นักสืบ รับ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหาตามหมายจับ การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล บอดี้การ์ด ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น ให้บริการด้านกฎหมาย เช่น การรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้การรับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

     
ให้บริการด้านกฎหมายแบบครบวงจร โดยทีมงานนักกฎหมายมืออาชีพ เรามีทีมงานนักสืบที่มีความชำนาญด้านการแสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบคดี พยานหลักฐานในคดีมีความสำคัญอย่างไร ในคดีอาญา
   
ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล แบบครบวงจร โดยเรามีทีมงาน บอดี้การ์ด (BODYGUARD) ที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี (ส่วนใหญ่เคยเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อน) ทั้งเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธ มีประสบการณ์ในการ
   
ให้บริการด้าน การ เร่งรัดหนี้สิน การ รับทวงหนี้ การติด ตามหนี้ สินค้างชำระ การเจรจา ประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองการ ชำระหนี้ ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ การ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง 
   
ให้บริการ นักสืบเอกชน เพื่อการสืบหาข้อมูลทุกประเภท ทั้งในเรื่องข้อมูลส่วนตัว ชู้สาว ประวัติบุคคล รายละเอียดการใช้โทรศัพท์ การใช้บัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร สืบหาที่อยู่บุุคคล สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์

   
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติแต่ละคนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยจุดประสงค์ใน การเดินทางที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพื่อท่องเที่ยว
   
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด ให้บริการรับทำวีซ่าต่างประเทศ เช่น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่สมรส ตลอดจน วีซ่าเพื่อการเยี่ยมญาติ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญ
   
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด ให้บริการด้านการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล 
   
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การแสวงหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ การประเมินราคา การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย การทำสัญญาซื้อขาย ตลอดจนการตกแต่งภายใน เพื่อ

   
รับสืบชู้สาว สะกดรอยติดตามพฤติกรรม ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว สถานภาพการสมรส สถานที่ทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สถานภาพทางด้านการเงิน รายได้ สืบหาหลักฐานการฟ้องหย่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ ตลอด
   
รับสืบสวน ติดตาม หาตัว จับกุมตัว ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ในทุกประเภทคดี เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ เอาไปเสียซึ่งเอกสาร ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ทำร้ายร่างกาย
   
รับ สืบทรัพย์ บังคับคดี ตามคำพิพากษา โดย เป็นการสืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ เช่น เงินเดือน รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม
   
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความในคดีอาญา ทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คดีฆ่าผู้อื่น , คดีทำร้ายร่างกาย, คดีปลอมแปลงเอกสาร, คดีปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ , คดีปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม, คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, คดีต่อสู้หรือ

   
รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล รับจดทะเบียนเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน รับจดเลิกกิจการ ขอเลข
   
ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ, รับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, รับจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม , รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ , รับจดทะเบียนสิทธิบัตร, รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการ

Save

Save

Save

Save

Save

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view